Hvad var en landbo i gamle dage

Hvad var en “landbo” i gamle dage?

Ved at søge på “landbo” i nogle af ordbøgerne på Nettet, findes følgende, måske forældede, informationer:

Ifølge Gyldendal: Den Store Danske

landbo, middelalderlig betegnelse for en jordbruger. I landskabslovene fra omkring 1200 beskrives en landbo som en fri og retshabil jordlejer, der indgår etårige opsigelige lejemål. I de fleste kilder anføres landbo under den latinske betegnelse colonus. Landboernes brug var ofte så små, at de delvis må have ernæret sig som lønarbejdere på de større brydegårde. I 1300-t. var de visse steder pålagt et par dages hoveri om året. [1]

Men det var så i 1200- og 1300-tallet.

 

Ifølge Ordnet: Den Danske Ordbog

landbo, person der bor på landet (og er beskæftiget ved landbruget). [2]

Her nævnes også, at det er gammeldags sprogbrug. Selvom der er en del Landboer i levendes live i øjeblikket – mindst 186 lige nu [4]. Så er der en del Landboer, som ikke har efternavnet, men “kun” mellemnavn, eller som har “mistet” navnet. Derfor  kan man godt være en Landbo, eller for eksempel en Larskaner (siden larskaner.dk af Georg er under udarbejdelse).

Med de få landbrug, der er tilbage kan det være, at man først begynder at arbejde for landbruget, når man flytter til byen – altså i vore dage. 😉

 

Igen Ordnet: Ordbog over det Danske Sprog

Landbo(er), en. [ˈlanˌbo?(ər)] flt. -boer ell. (egl. til -boer; nu sj. i rigsspr.) -boere (JohsBoye.​Ind.23. VSO. jf. MO. Saaby.7 Feilb.).(æda. lan(d)bo i bet. 1, oldn. landbúi)
1) (hist.) bonde, der havde lejet en anden mands jord til dyrkning mod en bestemt afgift; fæster. Om Landboe, eller Fæstebønder. DL.3–13.overskr. NMPet. Afh.​III.290. biskoppen . . gjorde nogle af dem til sine landboer, andre til bryder, hvorved de kom ind under hans vårdned. ADJørg.​II.149. JohsSteenstr.​ValdemarsJordebog.​(1874).79. Fæstere og Landboere havde Ret til at opsige deres Herskab og drage frit bort fra deres Gaarde. KrErsl. DM.83.
2) person, der er bosiddende paa landet (mods. Bybo(er)); især om person, der driver landbrug. Landbo: Moth.​L26. *Hvorfor er vel Landboen sund og stærk? Bøgh.​(Folkekal.1853.12). Hjortø.​OS.64. voreLandboere. JohsBoye.​Ind.23. HCAnd. XII.362. De var født i Genazzano, en simpel Landboers Børn. Brandes.​XI.48. Aakj.​SV.VIII.31. [3]

“Hvorfor er vel Landboen sund og stærk?” – De glemte at skrive noget om Landbo humor. 😉

./landbo

Henvisninger:

[1] Kilde: Nils Hybel: landbo i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 28. februar 2017 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=114149
[2] Kilde: Ordnet: Den Danske Ordbog. Hentet 28. februar 2017 fra http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=landbo
[3] Kilde:  Ordnet: Ordbog over det Danske Sprog: Hentet 28. februar 2017 fra http://ordnet.dk/ods/ordbog?query=Landbo
[4] Kilde: Danmarks Statistik: Navnebarometer. Hentet 28. februar 2017 fra http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/navne/HvorMange – og opdateret igen d. 29.
januar 2018.

[Edit 2018-01-29: Redigeret januar 2018 med opdaterede oplysninger fra blandt andet Danmarks Statistik[4].]

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.